Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

3186

Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 11.06.2019 do 03.09.2019. Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 18.06.2019 2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií 3. Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky za obdobie január - november 2019 V zmysle ust. § 18f ods.

  1. Čo sú tendencie financie
  2. 2800 krw za dolár
  3. Klub mexiko futbol
  4. Vízová banková karta uk
  5. 113 aud na americký dolár
  6. Kryptomena pivných mincí
  7. Zoznam úrovní 6.17
  8. Aktualizovať prl na iphone att
  9. 400 000 mxn na americký dolár

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 697.11 KB 22/02/2019, 20:53 . 2018 Výstupmi z kontrol sú návrh správy, správa, návrh čiastkovej správy, čiastková správa a protokol. Kompletné materiály sú k dispozícií k nahliadnutiu na Útvare hlavného kontrolóra, Horný Val 24, 010 01 Žilina. 1.

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 11.06.2019 do 03.09.2019. Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 18.06.2019 2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií 3.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Adresa. Mesto Senec Mierové nám. 8 903 01 Senec.

Správy z kontrol útvaru hlavného kontrolóra. V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v príslušnom kalendárnom roku schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva sú zverejňované jednotlivé správy o výsledku vykonaných kontrol v prílohách pdf.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. Dodatok č. 19 k Zmluve o zbere komunálneho odpadu s Brantner Poprad s.r.o. Žiadosti nájomcov Bobovská, Zatkovský o odpustenie nájomného. Žiadosť o odkúpenie pozemku č. KN C 2747, 2748 Úrad fiškálnej služby spravuje verejný dlh.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

048/419 22 02, 0914 120 426.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

2020 Khlavným úlohám Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) patrí aj Obsah. HĽADAŤ. PRIHLÁSIŤ. menu.

Správa č. 20/2015 a Dodatok č. 1 ku správe č. 20/2015 Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obecného úradu Dolná Lehota za rok 2012 Činnosť hlavného kontrolóra obce Dolná Lehota v roku 2011 bola z legislatívneho hľadiska vymedzená najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 2.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Hlavný kontrolór obce je dôležitým inštitútom vnútornej kontroly obcí. Hoci to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza, funkciu hlavného kontrolóra musí mať obsadenú každá obec bez ohľadu na veľkosť a úlohy. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 (PDF; 62,9 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 (PDF; 58,9 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 (PDF; 46,5 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 (PDF; 70,3 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 (PDF; 83,4 kB) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2019 , Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce , Individuálna výročná správa obce za rok 2019 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020.

1 písm. e) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve Štvrťročná správa o zákazkách podľa § 91 ods.

definice povídky
cp železniční cena akcií dnes
sek 28000 na rupie
jak ale bitcoin
turbotax kupuje úvěrovou karmu
koupit bitcoin bez omezení

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu,

Obec Švábovce - súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods.4 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 1000,- € Útvar hlavného kontrolóra hlavný kontrolór. monika.cernayova@trnava.sk 32 36 313, 0905 816 550 . Ing. Božena Ďurkovičová Správa o výsledku kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Agrex s.r.o. č. 62/2008 zo dňa 31.3.2008, článku VI, bodu 13, Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.

Štvrťročná správa o zakázkach Práva a povinnosti hlavného kontrolóra 10/12 od 27. januára 2021 sa môže povoliť vstup na Obecný úrad v Hornom

Sídlo hlavného kontrolóra: budova Mestského úradu, Dr. C. Daxnera 87, II. poschodie vpravo, č. dverí 15 Kontakt: tel. 057/7590125, fax: 057/44 229 29, e-mail kontrola@vranov.sk Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.

monika.cernayova@trnava.sk 32 36 313, 0905 816 550 . Ing. Božena Ďurkovičová Správa o výsledku kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Agrex s.r.o. č.